Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Beiratkozás

2015. június 24. (szerda) 8:00-16:00

Helye: iskolánk épülete

 Akadályoztatás esetén (előzetesen telefonon egyeztetve):

2015. június 25. (csütörtök) 8:00-14:00

 A beiratkozáskor mindenki hozza magával:

 ·        Általános iskolai bizonyítványát (az általános iskola kiiratkozási záradékával)

·         Születési anyakönyvi kivonatát

·         személyi igazolványát

·         lakcímkártyáját

·         TAJ kártyáját

·         Oktatási azonosító igazolványát

·         ha sajátos nevelési igényű a tanuló, akkor az arról szóló szakértői javaslatot

·         amennyiben a szülő gyermeke után rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, annak határozatát

·         a szülő és a Polgármesteri Hivatal ügyintézője által aláírt nyilatkozatot a tanuló halmozottan hátrányos helyzetéről (a nyilatkozat különböző jogosultságok és kedvezmények érvényesítéséhez szükséges)

·         A diákigazolvány igényléséhez az Okmányirodán kapott Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK) adatlapot.

 Kitöltve és aláírva:

 ·         a 9. évfolyamosok kérdőívét

·         az orvosi vizsgálathoz szükséges kórelőzmény adatlapot

 A megküldött és értelemszerűen kitöltött tankönyv-igénylő lap és jogosultság esetén a tankönyvtámogatáshoz a kitöltött nyomtatvány beküldési határideje:

 2015. május 31.

(az iskola címére:2544 Neszmély, Petőfi Sándor utca 10., vagy személyesen az iskola titkárságára)(a tankönyvjogosultsághoz igazolást kérünk: bankszámla kivonat, postai utalványt a családi pótlék összegéről, határozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről, határozatot tartós betegségről, szakértői bizottság szakvéleményét sajátos nevelési igény megállapításához)

 FELHÍVOM A FIGYELMET, HOGY A TANULÓT BÁRMELYIK NAGYKORÚ CSALÁDTAGJA BEÍRATHATJA A FENT FELSOROLT FELTÉTELEKKEL..

Iskolánk Szervezeti és Működési Szabályzata szerint az iskolai ünnepélyeken kötelező a fiúknak a sötét öltöny, fehér ing és az iskola nyakkendője, lányoknak a sötét szoknya, fehér galléros blúz és az iskola emblémás sálja.

 A testnevelés órán a kötelező felszerelés: fehér póló, sötét nadrág.

Kérem, ezek megvásárlásáról gondoskodni szíveskedjenek a tanév kezdésére. A sálat, illetve nyakkendőt iskolánk együtt rendeli meg.

A diákigazolvány igénylésének eljárása a következő:

 A diákigazolvány igénylést a Kormányrendelet szerint az okmányirodák végzik. A fénykép és aláírás miatt el kell menni az OKMÁNYIRODÁBA. Az okmányirodák országos illetékességgel járnak el, tehát a tanuló bármelyik okmányirodán elintézheti az igénylést.

 Vinni kell:

·         születési anyakönyvi kivonatot, vagy

·         más személyi azonosító okmányt (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél)

·         és lakcímkártyát;

·         az okmányirodában adnak egy NEMZETI EGYSÉGES KÁRTYARENDSZER-ADATLAP-ot.

 Az okmányirodai szolgáltatás ingyenes a jogosultak számára.

A tanuló beiratkozáskor az intézményi ügyintézőnél jelenti be a diákigazolvány iránti igényét.

Az ügyintézőnek bemutatja a NEK-ADATLAP-ot, és az intézménynek megfizeti az igazolvány díját.

A diákigazolvány díja Kormányrendelet rendelkezései alapján a közoktatásban egységesen 1.400,- Ft, amit beiratkozáskor a jogosultak az intézménynek fizetnek meg, melyről nyugtát kapnak.

 Az igazolvány elkészültéig a jogosult kérelmére az intézmény igazolást állít ki.

 Az igazolványt a tanuló postai úton kapja meg az okmányirodában bejelentett állandó vagy tartózkodási címre.

 Neszmély, 2015. június 16.

                                                                                  Dörömbözy Margit

                                                                                           igazgató