Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2015-ben induló képzések

 

Kedves  Érettségiző, Érettségizett Tanuló!

A Launai Miklós Református Iskola várja iskolarendszerű képzésére grafikus szakra jelentkező tanulóit.

Tudod-e ki vehet részt államilag finanszírozott nappali rendszerű iskolarendszerű OKJ-s képzésen?

  •  Bárki, akinek még nincs iskolarendszerben állami támogatással szerzett szakképesítése.
  • Aki 2015. december 31-ig nem tölti be a 21. életévét.

-                                  

Milyen előnyökkel jár az iskolarendszerű képzés?

  •  Államilag elismert OKJ végzettség
  • Többletpont a felsőoktatásba 
  • Diákigazolvány
  • Családi pótlék (20 éves korig)

 

Indítandó képzésünk:

54  211 04           GRAFIKUS         két év

 

Jelentkezési lap: az iskolától igényelhető.

 

Felvételi: 2015. június 28. illetve augusztus azok számára, akik nem nyernek felvételt főiskolára vagy egyetemre.

 

Iskolánk:

A Launai Miklós Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakképző Iskola és Művészeti Szakközépiskola egyházi iskolaként 2012. szeptember 1-jén kezdte meg működését. Fenntartónk a Tatai Református Egyházközség. Iskolánk a festői Neszmélyen található.

Csodálatra méltó épületünket Makovecz Imre tervezte. Jelenleg általános iskolai, alapfokú művészeti, szakiskolai és művészeti szakközépiskolai oktatás zajlik.

Iskolánk olyan képzést nyújt, amely az iskolai tudás értékén, a művészeti szaktudáson, az általános műveltségen és a kompetenciák egyensúlyán alapszik. Az intézményünk a művészeti képzés során lehetőséget biztosít a magas színvonalú elméleti és gyakorlati tudás elsajátítására, a növendékek tehetségének és egyéni képességeinek fejlesztésére. Fontos feladatunk a növendékek személyiségének fejlesztése, amelynek célja, hogy tanulóink önálló gondolkodásra, cselekvésre, önművelésre, együttműködésre, felelősségvállalásra, döntésekre legyenek képesek.

Az ország minden tájáról várunk növendékeket iskolánkba, ahol kiváló művésztanárokkal, mesterekkel dolgoznak együtt.

 Képzőművészet szakon:

            Gyakorlati alkalmassági vizsgát tartunk:

·         Tanulmányrajz: ceruzával, A3-as méretben (forgástest, drapéria)

·         Színtanulmány, színvázlat: akvarell, tempera, akrilfesték

·         Kreatív feladat: kompozíció tervezése

·         otthoni munkák – 3 db A3-as méretű bármilyen technikájú alkotás

 

Egészségügyi alkalmasság: 

1. olyan végtag-rendellenesség, mely a munkavégzést akadályozza.

2. veleszületett vagy szerzett szívbetegség a súlyosság fokától függően (szívbeteggondozó javaslata alapján)

3. csökkent látásélesség, ha annak mértéke a két szemen együttesen 2,0-nél rosszabb látáskorrekció mellett.

4. színtévesztés.

 

Az egészségügyi alkalmasságról a jelentkezők a képességfelmérésre hozzák magukkal az alkalmasság igazolását, vagy a gondozó szakorvos véleményét.

 

Az iskola fogadja a sajátos nevelési igényű és tanulási nehézségekkel küzdő tanulókat.

 

A képességfelmérés időpontjáról iskolánk honlapján, a nyílt napok után teszünk fel információt.


 

 

GRAFIKUS

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS

FELVÉTELI ELJÁRÁS

 

A felvételi eljárás menete

 Iskolánkban elsősorban a nyolcadik évfolyamot befejező gyermekeket várjuk az egész ország területéről, de felvételizhetnek olyan diákok is, akik már valamelyik középiskola 9. esetleg 10. évfolyamába járnak.

 A középiskolai (rajzi) forduló névre szóló beosztását az Iskolánk portáján és honlapján  (www. launaimiklosiskola.eoldal.hu) teszünk közzé. Postán senkit nem értesítünk.

A felvételiző diák megjelenik a rajzi képességvizsgán. (Rajzi képességvizsga nélkül nem vehető fel jelentkező! Pótfelvételi nap 2014. február 28. 14. óra)

A halmozottan hátrányos helyzetű jelentkező esetén kérjük, hozza magával az erről szóló hivatalos igazolást, illetve a sajátos nevelési igényű határozatot is.

A felvételi bizottság rajzi alkalmassági vizsgán meghozott döntésével szemben fellebbezésnek helye nincs! Sikertelen felvételi vizsga esetén lehetőség nyílik megismételni a felvételi vizsgát a következő tanév során.

 


A felvételi vizsga 2 részből áll: 

- Gyakorlati vizsga

-  Általános iskolai eredmények

 


Az általános iskolai eredmények figyelembe vétele

A 7. év végi és 8. félévi érdemjegyek alapján iskolánkban a magyar nyelv, irodalom, matematika, történelem és idegen nyelv tantárgyak eredményeit vesszük figyelembe,  elégtelenre teljesített tárgyak (a vizsgált 2 félév során 2 vagy több tárgy) esetén a jelentkezőt nem hívjuk be az alkalmassági vizsga fordulójára.


Rajz képességfelmérés

 1. feladat: Tanulmányrajz

A tanulók egy természetes és mesterséges formákból álló csendélet tanulmányrajzát készítik el tónusozva, árnyékolva.

Rendelkezésre álló idő: 60 perc

Eszközök: választható szén, grafitceruza, fekete vagy barna pasztell

 

Értékelés szempontjai                                     Maximálisan adható pontszám

a formák térbeli rendjének helyes megállapítása                                   5

a formák arányainak helyes megjelenítése                                            5

a rajz komponálása                                                                             5

a formák pontos rajza                                                                         5

a formák plasztikussága (a fény útjának helyes tónusfokozatos érzékeltetése)   5

Összesen: 25 pont

 


2. feladat: Színes tanulmány

A tanulók egy természetes és mesterséges formákból álló csendélet színes tanulmányát készítik el tónusozva, árnyékolva, a megfelelő színekkel.

Rendelkezésre álló idő: 60 perc

Eszközök: választható színes eszközök, vízfesték, pasztellkréta, színesceruza

 

Értékelés szempontjai                   Maximálisan adható pontszám

a rajz komponálása                                                      5

a formák és színek összhatása                                       5

a kép színbeli építkezése                                               5

tónusfokozatok érzékeltetése a színes képen                 5

egységes képalakítás                                                    5

Összesen: 25 pont


 

3. Kreatív feladat

 

A tanulók egy kreatív feladatot oldanak meg, amelynek a témáját a helyszínen tudják meg. A feladat során a kreativitást, önálló kifejezésmódot és egyéni látásmódot helyezzük előtérbe.

Rendelkezésre álló idő: 30 perc

Eszközök: a helyszínen biztosítunk eszközöket (vízfesték, színes ceruza, színes pasztell kréta, olló, ragasztó, színes karton, stb.)

 

Értékelés szempontjai                   Maximálisan adható pontszám

kompozíció                                                               5

formák és színek összhatása                                      5

eszközhasználat                                                         5

egyéni látásmód, kreativitás                                      10

Összesen: 25 pont

 


4. Otthoni rajzok:

A tanulónak lehetősége van 3 db maximum A3-as rajzot magával hozni a felvételire, melyet maximum 5 pontal értékelünk. A lapokon szerepelhetnek rajzok, festmények, alkotásokról készült fotók stb. Elfogadunk 1:1.es színes másolatot is.)

Amennyiben a felvételiző diák 3-nál több A/3-as méretű otthoni munkát bemutató lapot hoz magával, a képességvizsgát felügyelő tanár segít a 3 db beadandó lap kiválasztásában. A/3-as méretnél nagyobb munkát nem áll módunkban befogadni! A fel nem vett tanulók otthon készült munkáit a felvételi eljárás után, kérésre visszaadjuk.

 


Felvételi elbeszélgetés

A tanulókat a felvételi beszélgetés során igyekszünk személyesen is megismerni. A beszélgetésen nem adunk pontokat, itt egy kötetlen beszélgetés keretén belül a tanulók motivációjára (miért szeretnének ide járni, miért épp a grafika vagy néptánc szakot választották), érdeklődési körére, illetve vallásának gyakorlására vagyunk kíváncsiak.

A felvételi beszélgetés időtartama: kb. 10 perc (személyenként)

 


Hozott pontok - tanulmányi eredmény alapján

A felvételi eljárás folyamán az eddigi tanulmányi eredmények alapján maximálisan 30 pont adható. A hozott pont az alábbi közismereti tárgyakból adható: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv tantárgyakból a 7. év végi és a 8. félévi eredmények számítanak. 3-as érdemjegy alatt nem kap pontot.

 

5-ös 5 pont

4-es 4 pont

3-as 3 pont

 


Többletpontok

A felvételi eljárás során többletpont adható a rajz vagy művészettörténet versenyeken való jó eredmény eléréséért adható illetve a kiemelkedő vizuális és művészeti élményt nyújtó hozott alkotásokért.

Többletpontok eloszlása:

Országos rajzverseny 1. helyezés                                                              15 pont

Országos tanulmányi verseny – művészettörténet  1. helyezés                    15 pont

Országos rajzverseny 2. és 3. helyezés                                                     10 pont

Országos tanulmányi verseny – művészettörténet 2. és 3. helyezés             10 pont

Külföldi rajzverseny   1. - 10  helyezés                                                     15 pont

Alapfokú Művészetoktatás képző- és iparművészet tagozaton                    5 pont

szerzett bizonyítvány

 

A hazai versenyeredményeknél a legmagasabb elért helyezést vesszük figyelembe. A külföldön elnyert helyezésért a plussz pont megszerezhető.

A versenyek dokumentálását és az alapfokú művészetoktatásban szerzett bizonyítványt a felvételi alkalmával klérjük benyújtani.